TRIBEX, spol. s r.o. vydáva pravidelné technické informácie
súvisiace s aplikáciou mazív v praxi. Na požiadanie ich
poskytuje záujemcom, ktorí pracujú v tejto technickej oblasti.
 
Vydané informácie:
 
Tribotechnika kompresorov
Tribotechnika obrábacích strojov
Životnosť mazív v prevádzke
Všeobecné kritériá pre výber prevodových olejov
Teplonosné médiá
Objemové zmeny ropných olejov
a ďalšie.
 
Tribex, spol. s r.o., Sladová 1, 821 05 Bratislava, tel: 0905 734 260, e-mail: stopka@tribex.sk