V rámci poskytovaných služieb a jednotlivých odborných
činností spolupracuje spoločnosť TRIBEX, s.r.o.
s organizáciami, ktoré majú významné postavenie v tejto
technickej oblasti ako napríklad:
 
PETROLAB, spol. s r.o., STU, CHTF,
Radlinského 9, 811 07 Bratislava,
chemické laboratórium, analýza vzoriek mazív,
mobil: 0911 434 342, e-mail: petrolab@petrolab.sk
 
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku,
Koceľova 15, 815 94 Bratislava,
mobil: 0904 835 726, e-mail: tribologia@post.sk
Tribex, spol. s r.o., Sladová 1, 821 05 Bratislava, tel: 0905 734 260, e-mail: stopka@tribex.sk