TRIBEX, spol. s r.o. spolupracuje s obchodnými
organizáciami, ktoré zabezpečujú predaj mazív, spotrebiteľmi
mazív a s odbornými útvarmi starostlivosti o stroje
a zariadenia a ďalšími.
 
Vykonáva školenia, kurzy, odborné semináre a tiež
odborné podujatia v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou
pre tribológiu a tribotechniku, ako napr. Dlhodobý kurz
TRIBOTECHNIK, medzinárodné sympózium INTERTRIBO a iné.
 
Okrem toho prispieva do odborných časopisov, napr.
Strojárstvo, vydavateľ: MEDIA/ST,
Tribotechnické informace, vydavateľ: Technický týdeník,
ekonomický a ekologický časopis 21. storočie a ďalšie časopisy.
Tribex, spol. s r.o., Sladová 1, 821 05 Bratislava, tel: 0905 734 260, e-mail: stopka@tribex.sk