TRIBEX, spol. s r.o. ponúka odbornú diskusiu
k aktuálnym problémom súvisiacich s aplikáciou mazív
v praxi a ponúka postup na ich riešenie.
 
Tribex, spol. s r.o., Sladová 1, 821 05 Bratislava, tel: 0905 734 260, e-mail: stopka@tribex.sk