TRIBEX, spol. s r.o.
 
Sladová 1
821 05 Bratislava
 
Tel: 0905 734 260
E-mail: stopka@tribex.sk
Tribex, spol. s r.o., Sladová 1, 821 05 Bratislava, tel: 0905 734 260, e-mail: stopka@tribex.sk