Spoločnosť s ručením obmedzeným TRIBEX
vznikla podľa výpisu z obchodného registra 7.11.2000
a to na základe spolupráce so spoločnosťou
Mobil Lubricants, spol. s r.o. Slovensko.
 
Činnosť spoločnosti bola zameraná najmä na kúpu
a predaj sortimentu mazív obchodnej značky Mobil Oil
a technické poradenstvo pri aplikácii mazív v praxi.
 
V súčasnosti sa spoločnosť venuje najmä technickému
poradenstvu pri aplikácii mazív v praxi.
Tribex, spol. s r.o., Sladová 1, 821 05 Bratislava, tel: 0905 734 260, e-mail: stopka@tribex.sk